Tier VIII Mitsubishi J8M Shusui 秋水(プレミアム機体)

Tier VIII Mitsubishi J8M Shusui 秋水(プレミアム機体)