DetonatioN Gamingの選手たち。左からViViQIZ選手、tatuki217選手、ViViRoyaL選手

DetonatioN Gamingの選手たち。左からViViQIZ選手、tatuki217選手、ViViRoyaL選手