「Vガンダム」からは、主役機の「Vガンダム」がSRで収録される

「Vガンダム」からは、主役機の「Vガンダム」がSRで収録される