「HG 局地型ガンダム」。7月発売予定、2,160円

「HG 局地型ガンダム」。7月発売予定、2,160円