TSUKUMOはTSUKUMO eX パソコン館で販売を行なった

TSUKUMOはTSUKUMO eX パソコン館で販売を行なった