MEGA64のムービーに登場する小島氏。ノリノリである

MEGA64のムービーに登場する小島氏。ノリノリである